homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים crim

 

 


תחום הקרימינולוגיה רלוונטי כיום, יותר מאי פעם, להבנת התהליכים החברתיים המתרחשים במאה ה-21, בישראל ובעולם. תופעות כמו האלימות והפחד מפני פשיעה, טרור, עבירות סמים, שחיתות של אנשי ציבור, פשע מאורגן, תנאי הכליאה והמאסר - מהווים חלק אינטגרלי של המציאות בה אנו חיים.

המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים מתמקד בהקניית תארים אקדמיים מתקדמים, מוסמך ודוקטורט, ובמחקר בתחומים שונים. ייחודו של המכון במגוון תחומי לימוד שאין דוגמתו בארץ. בצד העמקה בתחומי המקצוע המסורתיים פותחו תחומים חדשים, שהכתיבה המציאות המשתנה בישראל והתפתחות הידע הקרימינולוגי בעולם, כגון: דפוסים חדשים של אלימות וקורבנות; טרור; פשע מאורגן; פשיעה והגירה; שיטור קהילתי וכו'.

במכון מסלול לאכיפת החוק ומדיניות תקון (Criminal Justice) שנועד לבעלי תפקידים במערכת הפיקוח ואכיפת החוק כמו משטרה, שירות בתי הסוהר, שרות מבחן, הפרקליטות הצבאית וכד'. התוכנית שנפתחה לפני מספר שנים, פותחה במענה לצורך להקנות השכלה גבוהה לעוסקים באכיפת החוק, ובתנאי שהם עומדים בדרישות האקדמאיות המקובלות. יש לציין כי מספר רב של בעלי תפקיד כבר סיימו תוכנית זו ובהצלחה.

המכון לקרימינולוגיה הינו המוביל בזירה האקדמית בארץ, ובוגריו משתלבים במוסדות מוכרים בארץ ובעולם, וממלאים גם תפקידים בשירותי תיקון שונים. חברי סגל המכון תופסים מעמד מכובד בפעילות הקרימינולוגית האקדמית הבינלאומית. צוות המכון מעורב בקהילה ובחברה ומרבה למלא תפקידי מפתח בגופים העוסקים במדיניות הטיפול בפשיעה ובענישה ובוועדות שנועדו להמליץ על מדיניות ציבורית.

הפעילות המחקרית, התיאורטית והאמפירית, מקבלת ביטוי בתפוקה מרשימה של פרסומים. במסגרת המכון נערכים מחקרים בתחומים שונים כמו אלימות בחדרי מיון, שיקום אסירים, אלימות כנגד נשים, שיטור קהילתי, פשע צווארון לבן, מדיניות כלפי טרור, היסטוריה של אכיפת החוק, סמים, מיפוי אזורי פשיעה וכו'. פעילות מחקרית זאת עושה את המכון למוקד אקדמי תוסס, ומאפשרת לשלב תלמידים בעבודות מחקר, ואף מעניקה כר פורה לעבודות מוסמך ודוקטור של תלמידיו.

במכון נערכים כנסים בנושאים המעסיקים הן את האקדמיה והן את הציבור הרחב, לרוב בהשתתפות אורחים בולטים מחו"ל. למכון תוכניות חילופין עם מוסדות אקדמיים באירופה ובארה"ב.

המכון לקרימינולוגיה מקבל תלמידים בעלי תואר ראשון בתחומים שונים והוא מעניק הכשרה בין-תחומית בקרימינולוגיה. תוכנית המוסמך (עם תזה וללא תזה) היא מגוונת, ובין תחומית וכוללת תחומים כמו משפט וחברה, קורבנות וזכויות אדם, אכיפת חוק ומדיניות תקון, ואטיולוגיה של הפשיעה. כמו כן קיימות תוכניות מיוחדות כמו תוכנית משולבת בין קרימינולוגיה ועבודה סוציאלית, וכן תכנית הבוגר מוסמך המיועדת לתלמידי בוגר מצטיינים בתחומי מדעי החברה ומשפטים.

במכון מסלול מיוחד לתלמידים מצטיינים במסלול לימודים ייחודי.
 

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים