homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים crim

המל״ג אישר פתיחת הרשמה לתוכנית תואר ראשון בקרמינולוגיה

הפקולטה למשפטים שמחה להודיע על כי המועצה להשכלה גבוהה אישרה את בקשת המכון לקרימינולוגיה של הפקולטה לפתוח את ההרשמה לתכנית לימודים חדשה - תואר ראשון בקרימינולוגיה.


התכנית, שתיפתח בשנת הלימודים הקרובה (תשע״ז) כוללת לימודים בהיקף כולל של 60 נ״ז, וניתן להשתתף בה במסגרת תכנית לימודים דו-חוגית (למשל, משפטים-קרמינולוגיה, סוציולוגיה-קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית-קרימיניולוגיה, כימיה-קרימינולוגיה).


הלימודים בתכנית נפרשים על-פני שלוש שנים וכוללים קורסי מבוא בקרימינולוגיה, משפט ושיטות מחקר, סמינרים וקורסי בחירה בנושא שיטור, ויקטימולוגיה ופשיעה, ותכנים אקדמים נוספים. מועמדים המעוניינים להירשם בתכנית יכולים לעשות זאת דרך אתר הרישום האוניברסיטאי.


בהצלחה לתלמידים ולמרצים בתכנית החדשה!

 

 


 

המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים מקנה תארים מתקדמים: מוסמך ודוקטורט. סגל המכון ותלמידיו עוסקים במגוון רחב של נושאים, כגון אלימות ופחד מפשיעה, אלימות במשפחה, משטרה ושיטור, פשיעה מאורגנת, עבריינות צווארון לבן, נשים ופשיעה, עבריינות סמים, עבריינות נוער, הערכת מדיניות בתחומי ענישה וטיפול, תנאי הכליאה והמאסר, טרור ועוד.

 

במכון לקרימינולוגיה קיימות כיום מספר תכניות לימודים לתואר מוסמך, בכל אחת מהן דגשים שונים, והן מותאמות לקהל יעד שונה ומגוון.

 

במכון מוצעים ארבעה מסלולי לימוד לתואר שני:

  1. מסלול מחקרי. (הכולל כתיבת עבודת תיזה)

  2. מסלול עיוני.

  3. מסלול התמחות באכיפת חוק.

  4. מסלול התמחות במדע פורנזי.

 

כמו כן מוצעות תכניות לימודים מואצות המשלבות למודי מוסמך כבר בזמן הלימודים לתואר בוגר באוניברסיטה העברית בפקולטה למשפטים ובפקולטה למדעי החברה.

 

לחצו כאן לפירוט נוסף אודות תכניות הלימוד למוסמך

 

המכון לקרימינולוגיה מקבל תלמידים בעלי תואר ראשון בתחומים שונים עם ממוצע של 80 לפחות, ומעניק הכשרה בין-תחומית בקרימינולוגיה. תכנית המוסמך (על כל מסלוליה) היא מגוונת, ורב תחומית. קורסי החובה בשנה א' מהווים מבואות אשר משלימים את הידע הנדרש להמשך הלימודים. אין אפשרות להתחיל את הלימודים באמצע השנה או במהלכה.

 

מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש ללימודי מוסמך בקרימינולוגיה יוכלו להגיש מועמדות ללימודי השלמה.

 

הרישום לתכניות הלימודים מתבצע בשני חלקים:

 

א. יש להירשם באמצעות אתר הרישום של האוניברסיטה.

ב. יש לשלוח למזכירות המכון לקרימינולוגיה:

  1. מכתב פנייה (עם ציון המסלול המבוקש וכל מידע שנראה רלוונטי).

  2. קו"ח.

  3. גליונות ציונים (מקורי).

  4. אישור זכאות לתואר.

  5. תמונה.

 

פרטים לייצירת קשר :

מירי מסקל - המכון לקרימינולוגיה,

הפקולטה למשפטים

האוניברסיטה העברית בירושלים

הר הצופים

91905

mirim@savion.huji.ac.il

טל 02-5880485

פקס 02-5881725

 

בהצלחה!

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים