homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

 

ימים פתוחים

כל שנה הפקולטה מקיימת יום פתוח לכלל המועמדים לפקולטה.במסגרת מפגש זה, מוצגת הפקולטה בפני המועמדים וניתנת להם הבמה לשאול שאלות וכן הזדמנות להיפגש עם תלמידים בפקולטה ולהכיר את הקמפוס.
בנוסף, עורכת הפקולטה מפגש למתקבלים, אשר נערך לרוב במשרד עורכי-דין מוביל בת"א.

 

"סדנת אוריינטציה - "נחיתה רכה

מדי שנה עורכת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית סדנת הכנה בת שלושה ימים לקראת הלימודים באוניברסיטה העברית בכלל ולימודי המשפטים בפרט.
"ימי ההתאקלמות וקליטה" מיועדים להקל על תלמידי שנה א' את ההסתגלות והקליטה בפקולטה למשפטים, תוך היכרות עם סגל הפקולטה, כיתות הלימוד, אביזרי הלימוד והספרייה.
את הסדנה מדריכים סטודנטים מהשנים המתקדמות יותר, המשמשים כחונכים הן בתקופת הסדנה והן לכל אורך שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה.
במהלך הסדנה מקיימים המדריכים מספר "שעות חונך", בהן מועברות הדרכות לגבי אופי הלימודים בפקולטה, מדיניות הפקולטה בנושאים שונים, עצות להצלחה בלימודים ולהסתגלות לחיי האקדמיה, ונושאים נוספים.
בנוסף, נפגשים הסטודנטים עם סגל הפקולטה במספר הרצאות שונות, מתוודעים למגוון ארגונים ועמותות הפועלים ברחבי האוניברסיטה, חווים ממקור ראשון את חוויית העבודה כמשפטן במפגש עם מגוון עורכי-דין ושופטים בפאנל מיוחד, ואף מסיירים בביהמ"ש העליון ובכנסת.
על מנת להכיר לתלמידים את חיי החברה בירושלים מקיימת הפקולטה במהלך הסדנה ערב בבית-קפה ירושלמי, במהלכו מתוודעים הסטודנטים זה לזה, יוצרים קשרים ומכירים את עמיתיהם ללימודים.
שי ינובסקי, מדריך באוריינטציה מזה שנתיים, מספר על החשיבות המיוחדת של הסדנה בעיניו: "עצם העובדה שסטודנטים משנים מתקדמות יותר נפגשים עם הסטודנטים החדשים במהלך שלושה ימים אינטנסיביים ומשתפים אותם בחוויות שהם בעצם חוו בשנתם הראשונה בפקולטה, מאפשר ראייה אמיתית וכנה של חיי האקדמיה בפקולטה למשפטים. התחושה היא שמדברים אל התלמידים 'בגובה העיניים', והקשר עם המדריך מהווה כתובת בהמשך הדרך, משענת ותמיכה".
המשובים הטובים מלמדים על שביעות הרצון של התלמידים מסדנת האוריינטציה, כחוויה מגבשת, מלמדת ומאפשרת "נחיתה רכה" בפקולטה למשפטים.

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים