homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

תואר בוגר במשפטים ובחוג נוסף – תכנית משולבת

בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית אפשר לעשות תואר ראשון במשפטים ובחוג נוסף בהתאם לתחומי העניין האישיים של כל אחת ואחד מן הסטודנטים. ללימודים בתכנית משולבת יש יתרונות רבים היתרון המרכזי לתכנית משולבת הינו טבעו הבינתחומי של עולם המשפט שנוגע בכל תחומי החיים: יחסים בין-אישיים, עסקים, רפואה ובריאות, תכנון ובנייה, חלוקת משאבי ציבור ועוד ועוד! כמו כן, התכנית מעניקה למעשה תואר כפול – במשפטים ובחוג הנוסף, בעלות פחותה מעלותם של שני תארים.

לימודים בתכנית משולבת לא רק מגוונים את החוויה הלימודית באוניברסיטה אלא גם מאפשרים לסטודנטים להרחיב את אופקיהם והשכלתם ולרכוש תחום ידע והתמחות נוסף על זה המשפטי. היכרות מעמיקה עם תחום נוסף תקנה לסטודנטים עולם ידע שיקדם אותם ואותן גם בקריירה המשפטית: למשל, סטודנטים המשלבים לימודי משפטים עם לימודי מנהל עסקים או כלכלה ירכשו כלים להתמחות בתחום המשפט הכלכלי והעסקי; סטודנטים שישלבו לימודי גאוגרפיה או לימודי מדעי הסביבה ייהנו מיתרון בתחום איכות הסביבה והתכנון; תלמידים שישלבו לימודי פילוסופיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, יחסים בינלאומיים, לימודי אנגלית או עבודה סוציאלית ירכשו כלים בתחום מדעי החברה והרוח, שהינם משמעותיים להיבטים חשובים ומרתקים של עולם המשפט; וסטודנטים שישלבו לימודי משפטים ולימודי חשבונאות יוכלו להיות לא רק עורכי דין אלא גם רואי חשבון ולמצוא תחומי התמחות בשני המקצועות.

 

את רשימת החוגים המלאה שניתן לשלב עם לימודי משפטים אפשר למצוא באתר מנהל תלמידים.


מבנה הלימודים בתכנית המשולבת

במסגרת הלימודים בתכנית המשולבת נדרשים הסטודנטים להשלים במהלך התואר 115 נ"ז במשפטים (במקום 142 נ"ז בתכנית הרגילה) ו-60 עד 104 נ"ז בחוג הנוסף (לפירוט נקודות הזכות הנדרשות בשילובים המובילים בפקולטה). בסך הכל, בתכנית המשולבת על הסטודנטים להשלים בין 175 נ"ז ל-221 נ"ז במהלך התואר (במקום 142 נ"ז במסלול הרגיל במשפטים ו-120 נ"ז במסלול במרבית החוגים האחרים).

 

בחלק מהתוכניות המשולבות, ניתן להשלים את הלימודים בתוך שלוש וחצי שנים, עם זאת, על מנת להקל על עומס הלימודים הרב בתוכנית, מומלץ לפרוס את הלימודים על 4 שנים מלאות. הלימודים בתכנית המשולבת עמוסים ותובעניים יותר מן הלימודים בתכנית הרגילה, וזאת כבר בשנה הראשונה. מסיבה זו, הלימודים בתכנית המשולבת אינם מתאימים לכל אחד!


תנאי קבלה לתכנית המשולבת

תנאי הקבלה לתוכנית המשולבת גבוהים יותר מתנאי הקבלה לתואר בוגר במשפטים, לבדיקת סיכוי הקבלה
היכנסו למחשבון סיכוי הקבלה. כמו כן, סטודנטים מצטיינים יוכלו להצטרף לתכנית המשולבת בתחילת שנה ב' על סמך ציוני שנה א' במשפטים.

 

שילוב לימודים למוסמך בלימודי בוגר במשפטים
  
בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ניתן גם לשלב לימודים למוסמך עוד לפני סיום התואר הראשון:
מסלול מואץ לתואר שני במשפטים: תלמידים מצטיינים יכולים, החל מן השנה השלישית ללימודי הבוגר, לצבור במסגרת לימודי הבוגר קורסים לתואר שני במשפטים. נקודות זכות אלו (מקסימום 14 נ"ז) לא יספרו במניין נקודות הזכות לבוגר אלא יאוחסנו לטובת התואר השני, אשר השלמתו תתאפשר בתוך שנה אחת מסיום הבוגר.
קבלה למסלול המואץ לתואר שני במשפטים פתוחה בפני תלמידי שנה ג' אשר ממוצע הציונים שלהם בשנים א' ו-ב' הינו 85 ומעלה.תואר שני בקרימינולוגיה: החל מן השנה השנייה יכולים תלמידי משפטים להתחיל את לימודי התואר השני בקרימינולוגיה. במסגרת זו, ילמדו הסטודנטים קורסים המוצעים על ידי המכון לקרימינולוגיה, אשר יזקפו לזכות התואר השני בקרימינולוגיה. את המוסמך בקרימינולוגיה ניתן לסיים בתוך שנה אחת מסיום הבוגר.
קבלה ללימודי תואר שני קרימינולוגיה פתוחה בפני תלמידי שנה ב' אשר ממוצע הציונים שלהם בשנים א' הינו 85 ומעלה.תואר שני במנהל עסקים: תכנית זו מאפשרת לתלמידים מצטיינים במשפטים להתחיל כבר בשנה הראשונה ללימודי משפטים את לימודי ההשלמה לקראת התואר מוסמך במנהל עסקים ולהתחיל בלימודי הקורסים לתואר מוסמך במנהל עסקים עם תום שנת הלימודים השלישית במשפטים. התכנית מאפשרת להשלים את הלימודים לתואר בוגר במשפטים ולתואר מוסמך במנהל עסקים (MBA ) בתוך חמש שנים מתחילת הלימודים לתואר בוגר במשפטים.תנאי הקבלה לתוכנית ההשלמה לקראת מוסמך זהים לנתונים הקבלה לתכנית המשולבת לתואר בוגר (מחשבון סיכוי הקבלה). תנאי הקבלה למוסמך מפורטים באתר רישום וקבלה.


 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים