homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

לתלמידים המעוניינים בלימוד תחום נוסף בהיקף מצומצם יותר, מוצעת שורה של חטיבות לימודים מובנות במדעי הרוח, במדעי החברה ובבית הספר לעבודה סוציאלית (בקרוב, תוקם אף חטיבה בלימודי קרימינולוגיה). במסגרת לימודי החטיבה נלמדים קורסים מהחוג הנוסף בהיקף של 12-16 נקודות זכות על חשבון מכסת לימודי הבחירה המשפטיים.

 

 

למידע נוסף לחצו כאן.

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים