homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

הפקולטה למשפטים רואה לעצמה מטרה להבטיח שקליטתם של בוגרי הפקולטה בשוק העבודה, עם סיום לימודיהם, תיעשה בצורה המיטבית. לשם כך קיימת בפקולטה יחידת השמה מיוחדת  שתפקידה ליצור קשר בין תלמידי הפקולטה לבין מעסיקים פוטנציאליים ולהבטיח להעניק לבוגרי הפקולטה את מרב האפשרויות לבחור את המקום שבו ירצו לעבוד אחר לימודיהם תוך הקפדה על כך שהליך שילוב הבוגרים בשוק העבודה יהיה יעיל ונעים כאחד.


המוניטין האקדמי של הפקולטה והרמה הגבוהה של תלמידיה גורמים לכך – שבניגוד למצב הרגיל בשוק העבודה המשפטי - מספר המעסיקים המעוניינים לקלוט את בוגרי הפקולטה עולה במידה משמעותית על מספר הבוגרים בכל שנה.  הפקולטה דאגה להקים מנגנונים שונים, ובראשם יחידת ההשמה של הפקולטה, שתפקידם להבטיח שבוגריה ייהנו ממצב דברים זה בעת קליטתם בשוק העבודה. יחידת ההשמה עוסקת במתן מידע וייעוץ שוטף לבוגרים בנוגע לאפשרויות בשוק העבודה, בהכנתם ובהכשרתם לתהליך חיפוש העבודה וביצירת קשר בין הבוגרים לבין מעסיקים שונים בסקטור הפרטי והציבורי כאחד.


מרכיב מרכזי בפעילות ההשמה של הפקולטה הוא יריד ההשמה השנתי, המתקיים במרץ בכל שנה. במסגרת היריד מגיעים בכל שנה למעלה מחמישים מעסיקים אל הפקולטה למשפטים על מנת לקיים אלפי ראיונות תעסוקה עם 250 מתלמידי הפקולטה (רובם המכריע תלמידי שנה ג' במחזור הרלוונטי).  האופן שבו מתקיים יריד ההשמה, כאשר המעסיקים טורחים ומגיעים אל הפקולטה עצמה כדי לפגוש את תלמידי הפקולטה בין כותלי הפקולטה, מבוסס על הפרקטיקה המקובלת בבתי הספר המובלים למשפטים בארצות הברית, כאשר האוניברסיטה העברית היא המוסד היחיד בישראל שמציע לבוגריו יריד השמה במתכונת כזו. רשימת המעסיקים המגיעים ליריד ההשמה כוללת, הלכה למעשה, את כל משרד עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל, וגם שורה ארוכה של מעסיקים ציבוריים. היתרון של שיטה זו הוא שהיא חוסכת לבוגרי הפקולטה את הצורך "להתרוצץ" על מנת להשיג ראיונות תעסוקה, תוך שניתן לתלמידים מרחב בחירה רב בבחירת המעסיקים אצלם הם מעוניינים להתראיין במסגרת היריד. הניסיון מוכיח כי בשיטה זו כמעט כל תלמידי הפקולטה למשפטים המשתתפים ביריד מקבלים הצעות להתמחות מהמעסיקים וזאת מבלי שהתלמידים נדרשים אפילו לצאת מבנין הפקולטה.


לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד טל רוה
בטלפון 02-5882520, אימייל: law_hasama@savion.huji.ac.il

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים