homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים pirsumim
חוקים  הוא כתב-עת חדש של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, אשר יתמקד בהערות ובהצעות חקיקה. מטרתו של כתב-העת להעשיר ולקדם את השיח האקדמי בנושאי חקיקה, וכן לחזק את הקשר בין כתיבה אקדמית תיאורטית לבין יישומה בהקשר של ניסוח החקיקה.
 
חוקים יוקדש לניתוח וביקורת של הצעות חקיקה ושל חקיקה קיימת; להצעה מנומקת של דברי חקיקה חדשים; ולדיון בהליכי החקיקה עצמם ובמקומה של החקיקה כחלק ממארג הרגולציה. כתב-העת יאפשר גם פרסום של מאמרים במתכונת שונה מהמקובל בכתבי-עת אחרים (למשל, מאמרים קצרים יותר), אך זאת מבלי לפגוע בהקפדה על הדרישה לרמה אקדמית גבוהה ביותר.
 
בראש מערכת חוקים עומדים שני עורכים ראשיים (חבר סגל, ד"ר גיא פסח, ועמית מחקר, עמרי בן-צבי), ולצידם עורכת (אור ארבל), ומערכת סטודנטיאלית. המאמרים יהיו כפופים לשיפוט משולב של קוראים חיצוניים (peer review) וחברי/ות המערכת.

חוקים ייצא לאור פעמיים בשנה, בדפוס ובגרסה אלקטרונית. החוברת הראשונה התפרסמה בחודש דצמבר 2009.

לרכישת החוברות בדפוס או בגרסה אלקטרונית, אנא פנו לנבו הוצאה לאור.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים