homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים pirsumim
חוברת מה 3
 
1. אהרן ברק: על ההתשמעות בחוקה הכתובה.
 
2. שולמית אלמוג וקארין כרמית יפת: מין מגדר ומשפט – חלק ב: לקראת המשגה חדשה של מיניות נשית במשפט הישראלי.
 
3. קרן וינשל-מרגל ואלון קלמנט: תובענות ייצוגיות בישראל - פרספקטיבה אמפירית.
 
4. דויד גילה: מחיר מופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי.
 
5. שיר ויסנברג: פניה המשתנות של הפגיעה באוטונומיה בדיני הנזיקין.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים