homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim


"שאיפות" הוא פורום סטודנטיאלי א-פוליטי שהוקם בשנת 2002 בברכת הפקולטה למשפטים, במאמציהם של תלמידים ובוגרים ערבים מהפקולטה למשפטים. מטרת הפורום היא העלאת רמת ההישגים הלימודיים ועידוד המצוינות בקרב הסטודנטים הערבים. וכן, שילוב והגברת מעורבות הסטודנטים הערבים בחיי הפקולטה האקדמיים והחברתיים.

 

לשם מימוש תכלית זו מקדם הפורום פעילות אקדמית וחברתית בתוך הפקולטה למשפטים. במישור האקדמי מקיים הפורום שיעורי עזר, הדרכות וקבוצות דיון במקצועות החובה בפקולטה לכל התלמידים הערבים מכל השנתונים, ובפרט למען תלמידי שנה א'. העזרה אינה מתמצה אך ורק ברמה הכללית אלא שחברי שאיפות עושים ככל האפשר לתת עזרה אישית לכל דורש. במסגרת הפעילות האקדמית, מייצג פורום שאיפות את הסטודנטים הערבים מול מוסדות הפקולטה השונים, ושוטח בפניהם את הבעיות והקשיים הניצבים אל מול הסטודנט הערבי בפקולטה למשפטים, במטרה למצוא, יחד עם מוסדות הפקולטה, פתרון לבעיות ולקשיים אלו. במסגרת הפעילות החברתית, שתכליתה להפיג את לחצי וקשיי הלימודים, מקדם הפורום פעילות חברתית מגוונת שכוללת בעיקר, ערבי עיון בנושאים משפטיים, מסגרת המהווה במה טובה להבעת דעות וביקורת. עוד מקיים הפורום כמעט מדי שנה כנס בנושא משפטי הנוגע לאוכלוסייה הערבית בישראל. עוד דואג הפורום לערוך ביקור לאחד מהמוסדות המשפטיים החשובים בישראל, עריכה והוצאה לאור של ביטאון "שאיפות" מפרי עטם של הסטודנטים והרמות מסך תקופתיות.

 

מייסדי הפורום הם: רפעאת עזאם, מוחמד חאג' יחיא, עלאא מחאג'נה, מאזן מסרי, כמאל זהר אדין, ג'ין ג'דעון, וסאם ג'נאים, ג'נאן תומא.

 

 

ליצירת קשר: ג'ינאן אבו-אשתייה  جنان ابو اشتية

כתובת: תא 75, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

פייסבוק

דוא"ל: Sh2fot.en@gmail.com

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים